برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
۱۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۷ کد : ۳۳۰ اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۳۱۹
برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

با احترام، برنامه نوبت دوم و نهائی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه­ها و کارگاه­ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع در دو بازه زمانی شنبه 15 آبان الی چهارشنبه 19 آبان و شنبه 6 آذر الی چهارشنبه 10 آذر سال 1400 در نیسمال اول سال تحصیلی 1400- 1401 به شرح جدول پیوست می­­باشد.


( ۱ )

نظر شما :