مهندسی مواد و متالوژی - گرایش مهندسی مواد (مقطع کارشناسی)

دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی در دانشکده مهندسی مواد و صنایع در گرایش مهندسی مواد ارائه می‌شود. دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی در گرایش مهندسی مواد به گونه‌ای برنامه ریزی شده است که فارغ التحصیلان این دوره دارای دانش و تخصص لازم در زمینه‌های متنوع مهندسی مواد متناسب با نیازهای صنعت کشور باشند و به کار صنعتی اشتغال ورزند. همچنین فارغ التحصیلان این دوره قادر خواهند بود در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه تخصصی مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهند و سپس به عنوان مهندس طراح و محقق و مدرس در حل مشکلات و مسائل صنعتی و پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و زمینه های آموزشی در این رشته کارایی داشته باشند. این دوره کارشناسی همانند سایر دوره های کارشناسی در رشته‌های فنی و مهندسی و سایر رشته‌ها به طور متوسط در طول چهار سال یا در هشت نیمسال تحصیلی ارائه و اجرا می شود.