مهندسی صنایع - بهینه‌سازی سیستم‌ها (مقطع کارشناسی ارشد)

گرایش  بهینه سازی سیستم ها 
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مجموعه‌ای آموزشی تحقیقاتی با تأکید بر آموزشهای پیشرفته در مهندسی صنایع و تجزیه و تحلیل سیستم‌های صنعتی است و هدف آن تربیت متخصصینی با بهره گیری از آموخته‌ها، دانش‌های مهندسی، دروس تخصصی این مجموعه، توانایی شناخت، تحلیل و ارائه طرح برای سیستم‌های متشکل از انسان، مواد و ماشین را دارا باشند.


 فارغ التحصیلان این دوره دارای مهارت های زیر خواهند بود:
• کشف و بررسی مشکلات وزارتخانه ها، سازمانهای ستادی و نظام های صنعتی
• جستجوی ارتباط منطفی بین اجزاء انواع سیستم های تولیدی و غیرتولیدی
• برنامه ریزی و ارائه مدل جهت کسب بهترین بازدهی از کارکرد سیستم ها
• کنترل سیستم ها جهت پیگیری نواقص و ارائه مدل مطلوب و نهایی
• برنامه ریزی و شرکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی صنعتی
• ارائه الگوهای مناسب برای طراحی واحدهای تولیدی عظیم کشور


لینک دانلود فایل