مهندسی پزشکی- بیومتریال (مقطع کارشناسی ارشد)

دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیومتریال شامل تعدادی درس های نظری و برنامه تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات نظری و تجربی متخصصان مهندسی پزشکی در گرایش بیومتریال می‌باشد که زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای فناوری در زمان حال در این رشته‌ می‌گذرد را فراهم می‌آورد. هدف آن تربیت افرادی است که توانایی لازم جهت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های تخصصی در زمینه بیومتریال را داشته باشند. همچنین دانش آموختگان این دوره توان تحقیقات کافی جهت حل مسائل را که در زمینه حرفه خود با آن مواجه می‌شوند را دارا هستند.

از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیومتریال  انتظار می رود در طراحی، تحقیق، به روزرسانی، بهینه سازی، دانش و فنآوری‌های حوزه مهندسی پزشکی در زمینه بیومتریال در تمام سطوح مورد نیاز جامعه در بهترین کیفیت جهانی طراحی و اجرا و مدیریت نمایند. دانشجویان این دوره از طریق آزمون ورودی و از بین دانش آموختگان کارشناسی مهندسی پزشکی، مهندسی مواد و یا رشته های مرتبط و مطابق با ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری انتخاب می‌شوند.