مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد (مقطع کارشناسی ارشد)

گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مجموعه‌ای از دروس نظری، آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه تحقیقاتی می‌باشد که به منظور طراحی و بهینه سازی مواد مهندسی و پژوهش در خواص و ارتباط با روش ساخت آنها برنامه ریزی شده است. هدف از این دوره تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تحقیقاتی، صنعتی و آموزش عالی می‌باشد. انتظار می‌رود فارغ التحصیلان این دوره توانایی فعالیت در زمینه‌های تحقیقاتی مختلف از جمله طراحی جنس، انتخاب مواد، توسعه و نواوری مواد، تحلیل تخریب مواد و ارائه روش‌های مناسب برای جلوگیری از آن و انجام فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی کشور را دارا باشند. دانشجویان این دوره از طریق آزمون ورودی و از بین دانش آموختگان کارشناسی مهندسی مواد و رشته‌های مرتبط و مطابق با ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری انتخاب می‌شوند.