مهندسی نانو فناوری- نانو مواد (مقطع کارشناسی ارشد)

با توجه به گستردگی و اهمیت اقتصادی فناوری نانومواد در دنیا و توسعه سریع آن از جهت علمی و کاربردی و ظهور مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی متعدد در این زمینه در اکثر کشورهای صنعتی، تأسیس و راه اندازی این رشته در دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در توسعه تحصیلات تکمیلی و با هدف رقابت در فناوری های نو در سطح ملی و بین المللی می باشد. دانشجویان این دوره از طریق آزمون ورودی و از بین دانش آموختگان کارشناسی مهندسی مواد و رشته های مرتبط و مطابق با ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری انتخاب می‌شوند.