اخبار

مراسم تودیع و معارفه رییس دانشکده مهندسی مواد و صنایع برگزار شد
مراسم تودیع و معارفه رییس دانشکده مهندسی مواد و صنایع برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رییس دانشکده مهندسی مواد و صنایع برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رییس دانشکده مهندسی مواد و صنایع در حضور رئیس و معاونین دانشگاه و جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر سیدجمال حسینی پور از مرتبه دانشیاری به استادی
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر سیدجمال حسینی پور از مرتبه دانشیاری به استادی

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر سیدجمال حسینی پور از مرتبه دانشیاری به استادی

دکتر سید جمال حسینی پور عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یافت.

ادامه مطلب
برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ادامه مطلب
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر ابراهیم اسدی گنگرج عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع از مرتبه استادیاری به دانشیاری
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر ابراهیم اسدی گنگرج از مرتبه استادیاری به دانشیاری

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر ابراهیم اسدی گنگرج عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع از مرتبه استادیاری به دانشیاری

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر ابراهیم اسدی گنگرج از مرتبه استادیاری به دانشیاری

ادامه مطلب
قابل توجه نو دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و مهندسی پزشکی- بیومتریال
قابل توجه نو دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و مهندسی پزشکی- بیومتریال

قابل توجه نو دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و مهندسی پزشکی- بیومتریال

قابل توجه نو دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و مهندسی پزشکی- بیومتریال

ادامه مطلب
برنامه نوبت اول برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
برنامه نوبت اول برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

برنامه نوبت اول برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

برنامه نوبت اول برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ادامه مطلب
انتصاب آقای دکتر علی دیوسالار به عنوان سرپرست گروه مهندسی صنایع
انتصاب آقای دکتر علی دیوسالار به عنوان سرپرست گروه مهندسی صنایع

انتصاب آقای دکتر علی دیوسالار به عنوان سرپرست گروه مهندسی صنایع

طی حکمی از سوی آقای دکتر جواد واثقی امیری رییس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، آقای دکتر علی دیوسالار استادیار مهندسی صنایع به عنوان سرپرست گروه آموزشی مهندسی صنایع دانشکده مهندسی مواد و صنایع منصوب شد. پیش از این آقای دکتر ابراهیم اسدی گنگرج مدیریت گروه آموزشی مهندسی صنایع را برعهده داشتند.

ادامه مطلب