اخبار

بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از شرکت روماک لجستیک

بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از شرکت روماک لجستیک

بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از شرکت روماک لجستیک در روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ صورت پذیرفت. مرکز لجستیک و پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک به عنوان بزرگ ترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی، مجتمعی شامل کلیه زیرساخت های مدیریت زنجیره تامین کشاورزی اعم از تجهیزات نگهداری، بسته بندی، توزیع و بازاریابی است.

ادامه مطلب