زمیانبندی ارائه های سمینار کارشناسی ارشد،‌دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ - نوبت آبان ماه

زمیانبندی ارائه های سمینار کارشناسی ارشد،‌دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ - نوبت آبان ماه

زمیانبندی ارائه های سمینار کارشناسی ارشد،‌دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ - نوبت آبان ماه
۰۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۰ کد : ۱۲۷۳ اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۹۱
زمیانبندی ارائه های سمینار کارشناسی ارشد،‌دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ - نوبت آبان ماه
زمیانبندی ارائه های سمینار کارشناسی ارشد،‌دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ - نوبت آبان ماه

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 دانشگده مهندسی مواد و صنایع می رساند: جلسه ارائه سمینارهای کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی 1400 مطابق با زمانبندی زیر در روز دوشنبه 16 آبان ماه در محل سالن دانشکده برگزار خواهد شد. از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد برای شرکت در این جلسات دعوت می شود.

حضور تمام دانشجویانی که در نیمسال گذشته و نیمسال جاری درس سمینار را اخذ کرده اند، در تمام جلسات ارائه اجباری است.

لطفاً، دانشجویانی که ارائه دارند،‌ با توجه به امکان جابجایی زمان ها،‌ از اولین ساعت آماده ارائه باشند.

برنامه ارائه های سمینار کارشناسی ارشد (آبان ماه ) گروه مهندسی صنایع ورودی سال تحصیلی1400

زمان: دوشنبه 16 آبان 1401

ردیف

 نام‌خانوادگی

نام

شماره دانشجویی

استاد راهنما

گرایش

استاد ناظر 1

استاد ناظر 2

زمان شروع

1

رمضان پوررییسی

معین

40040121011

دکتر اسدی

سلامت

دکتر پایدار

دکتر آراسته

08:30

2

حکیمی

پریا

40040121009

دکتر صفایی

بهینه

دکتر اسدی

دکتر امامی

09:00

3

میرزایی

مهدی

40040121024

دکتر امامی

سلامت

دکتر دیوسالار

دکتر مشرقی

09:30

4

بخشی لله مرزی

محمد

40040221001

دکتر آراسته

سلامت

دکتر نعمتی

دکتر مشرقی

10:00

5

نوریان

محمدمهدی

40040121025

دکتر مشرقی

بهینه

دکتر آراسته

دکتر دیوسالار

10:30

6

محمدزاده دوغی

فاطمه

40040121021

دکتر آراسته

لجستیک

دکتر دیوسالار

دکتر اسدی

11:00

7

قربانی

صدف

40040221009

دکتر اسدی

بهینه

دکتر امامی

دکتر مشرقی

11:30

8

خیراله زاده بهنمیری

بهاره

40040121003

دکتر امامی

بهینه

دکتر پایدار

دکتر آراسته

12:00

 

 


نظر شما :