ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر سیدجمال حسینی پور از مرتبه دانشیاری به استادی

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر سیدجمال حسینی پور از مرتبه دانشیاری به استادی

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر سیدجمال حسینی پور از مرتبه دانشیاری به استادی
۰۹ بهمن ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۹ کد : ۵۹۹ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۹۶
دکتر سید جمال حسینی پور عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یافت.
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر سیدجمال حسینی پور از مرتبه دانشیاری به استادی

دکتر سید جمال حسینی پور عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یافت. پرونده ارتقای مرتبه علمی دکتر سید جمال حسینی پور از مرتبه  دانشیاری به مرتبه استادی در نود و ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/10/۲۹، مطرح و با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ و با استناد به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و سایر مقررات مربوطه، صلاحیت علمی ایشان برای احراز مرتبه استادی در گروه آموزشی  مهندسی مواد مورد تایید قرار گرفته است.

دانشکده مهندسی مواد و صنایع، این ارتقاء ارزشمند را به جناب آقای دکتر سید جمال حسینی پور  تبریک عرض می‌نماید.


نظر شما :