ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر ابراهیم اسدی گنگرج از مرتبه استادیاری به دانشیاری

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر ابراهیم اسدی گنگرج عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع از مرتبه استادیاری به دانشیاری

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر ابراهیم اسدی گنگرج از مرتبه استادیاری به دانشیاری
۰۴ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۴ کد : ۳۰۰ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۴۲
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر ابراهیم اسدی گنگرج از مرتبه استادیاری به دانشیاری
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر ابراهیم اسدی گنگرج عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع از مرتبه استادیاری به دانشیاری

آقای دکتر ابراهیم اسدی گنگرج عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.

گفتنی است پرونده ارتقای مرتبه علمی ایشان در  جلسه هیات ممیزه دانشگاه مطرح و با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی  با استناد به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و سایر مقررات مربوطه، صلاحیت علمی ایشان برای احراز مرتبه دانشیاری در گروه آموزشی مهندسی صنایع مورد تایید قرار گرفته است.

دانشکده مهندسی مواد و صنایع، این ارتقاء ارزشمند را به آقای دکتر اسدی تبریک عرض می‌نماید.


نظر شما :